Privacyverklaring

1. Privacybescherming

Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens die verzameld, verwerkt en gebruikt worden tijdens uw bezoek aan onze website (szenaris GmbH inclusief gelieerde bedrijven in de zin van §§ 15 AktG en volgende). Uw gegevens worden in overeenstemming met de wettelijke voorschriften beschermd.

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze privacyverklaring niet van toepassing is. Wij hebben geen invloed op andere websiteaanbieders en op de naleving van de privacyvoorwaarden.

2. Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens

Persoonlijke gegevens zijn individuele gegevens van persoonlijke of zakelijke aard van een bepaalde of identificeerbare persoon. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres.

Bij elk bezoek aan onze websites worden gegevens over uw bezoek tijdelijk opgeslagen en verwerkt. Voor elke opslag wordt elke gegevensreeks anoniem gemaakt door het IP-adres te wijzigen. Bij elke toegang/oproep worden IP-adres, datum, tijdstip, geopende pagina’s/naam van het geopende bestand, omvang van overgedragen gegevens en de melding van wel of niet succesvolle toegang/oproep anoniem opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend voor de duur van uw bezoek op onze website opgeslagen en vervolgens gewist. Deze gegevens worden op geen enkele andere manier gebruikt of doorgegeven aan derden.

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, verwerkt of gebruikt wanneer dat in overeenstemming met de wettelijke voorschriften is toegestaan, voorgeschreven of met uw akkoord gebeurt. Dit gebeurt over het algemeen alleen voor de motivering, uitvoering of beëindiging van een rechtshandeling met u of wanneer dat nodig is om uw verzoek te beantwoorden. De verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclame, marktonderzoek/enquête of overige doeleinden wordt uitsluitend uitgevoerd na uw voorafgaande toezegging.

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden wordt alleen uitgevoerd wanneer dit geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften, wanneer voorgeschreven of na uw akkoord. Zo moeten en mogen wij bijvoorbeeld voor de afwikkeling van het contract uw naam en adres aan de serviceprovider doorgeven.

U heeft het recht om op elk moment de verwerking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de toekomst in te trekken. Neem hiervoor contact op met onze privacymanager vermeld onder punt 9.

3. Gebruik van cookies

Op enkele van onze websites worden zogenoemde cookies gebruikt om het gebruik van onze websites te vereenvoudigen. Daarbij gaat het om kleine tekstbestanden die uitsluitend voor de duur van uw bezoek aan onze websites op uw harde schijf worden opgeslagen en bij het afsluiten van de browser worden verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. U kunt de opslag van cookies ook deactiveren. Hierdoor kan de functionaliteit van ons aanbod echter worden beperkt.

4. Technische en organisatorische maatregelen

Wij treffen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en misbruik.

5. Gegevensgeheimhouding

Onze medewerkers die persoonlijke gegevens verwerken mogen deze gegevens niet ongemachtigd verzamelen, verwerken of gebruiken (gegevensgeheimhouding). Onze medewerkers zijn gebonden aan gegevensgeheimhouding.

6. Recht op inzage

U heeft het recht om opgeslagen gegevens omtrent uw persoon in te zien en te weten hoe deze gegevens werden verzameld. Het inzagerecht bevat informatie over aan wie de gegevens werden doorgegeven en voor welke doeleinden gegevens worden opgeslagen. Wilt u gebruikmaken van uw inzagerecht, neem dan contact op met onze privacymanager, vermeld onder punt 9

7. Correctie, verwijdering en blokkering van gegevens

Over het algemeen worden uw persoonlijke gegevens door ons onmiddellijk gewist zodra er geen opslagdoeleinde meer bestaat. We willen u er echter op wijzen dat wij onder bepaalde wettelijke of contractuele bewaringsplichten uw persoonlijke gegevens niet mogen verwijderen. In dergelijke gevallen kunt u de blokkering van gegevens aanvragen.

Wilt u uw persoonlijke gegevens wijzigen of laten verwijderen, neem dan contact op met onze privacymanager, vermeld onder punt 9.

8. Privacymanager

Wilt u bezwaar aantekenen tegen de werking of het gebruik van uw persoonlijke gegevens, gebruik maken van uw recht op informatie, uw persoonlijke gegevens wijzigen of laten verwijderen of heeft u vragen over privacybescherming, neem dan contact op met onze privacymanager:

Sandro Strobel
szenaris GmbH
Otto Lilienthal Straße 1
D-28199 Bremen

Telefoon +49 [0]421 9647-38
Fax +49 [0]421 59647-77
Email datenschutz@szenaris.com

9. Wijzigingsvoorbehoud

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring in het kader van de wettelijke voorschriften te wijzigen.

10. Toepasselijk recht

Als toepasselijk recht geldt het Recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

You accept cookies when you continue using this website. More Information

This website uses cookies to optimise diverse functions and for analysis purposes. The cookies do not contain any personalised data. By visiting this webiste, you agree with the use of cookies. For more information, see privacy policy.

Schließen